CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Rreth nesh

Ne e duam atë që bejmë, prandaj rezultatet tona flasin për ne!

StatisticalACADEMY është një organizatë lidere në ofrimin e shërbimeve të konsulencës statistikore, trajnimeve profesionale dhe menaxhimit të projekteve. StatisticalACADEMY është themeluar dhe menaxhuar nga persona që kanë përvojë të gjatë në përpunimin e të dhënave statistikore, aplikimin e modeleve ekonometrike, zhvillimin e metodologjisë së hulumtimit shkencor.

StatisticalACADEMY udhëheqet nga synimi për të krijuar një standart në nivelin e këshillimeve statistikore për bizneset dhe individët.

StatisticalACADEMY
Le të punojmë së bashku
NA kontaktoheni